DOTACE 2019 – MORAVSKOSLEZKÝ KRAJ
 
           Poslední roky vyhlašuje Rada Moravského kraje různé dotační programy. I v letošním roce vyhlásila Rada MSK 
dotační program –„ Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2019“. Rozhodli jsme se tedy tohoto programu 
zúčastnit a na Krajský úřad jsme zaslali žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje , s projektem
„Údržba tréninkové plochy SDH Vlčovice“. Během dubna 2019 jsme vypracovali žádost o dotaci, zaslali na krajský úřad
a čekali, zda nám Rada MS kraje tuto žádost schválí. V červnu nám dorazilo vyrozumění, že naše žádost byla schválena 
a byla nám přiznána 70% dotace na nákup zahradního traktoru STIGA Estate 3098, který nyní využíváme k údržbě
naší tréninkové dráhy.
           Tímto bychom chtěli Radě Moravskoslezského kraje za tuto dotaci moc poděkovat.
 
 
5893_msk.jpg